องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวิบูลย์ ทาไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบอาหารแห้ง น้ำดื่ม ไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือร้อนให้กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ต


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวิบูลย์ ทาไธสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบอาหารแห้ง น้ำดื่ม ไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือร้อนให้กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 15 ราย