องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต. สามเมือง ออกพ่นหมอควันกำจัดแมลงสัตว์พาหนะนำโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease) เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคลัมปีสกิน ใน โค - กระบือ ในเขตตำบลสามเมือง


วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต. สามเมือง ออกพ่นหมอควันกำจัดแมลงสัตว์พาหนะนำโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin disease) เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคลัมปีสกิน ใน โค - กระบือ ในเขตตำบลสามเมือง