องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 อบต. สามเมืองประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลสามเมืองด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ความเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 18 ราย


วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 อบต. สามเมืองประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในเขตตำบลสามเมืองด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ความเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 18 ราย