องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายดำรง ช้างสารเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจมอบอาหารแห้ง น้ำดื่ม ไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงสัม


วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายดำรง ช้างสารเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจมอบอาหารแห้ง น้ำดื่ม ไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 9 ราย