องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สามเมือง ออกประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดจ


วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สามเมือง ออกประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดจังหวัดนครราชสีมา ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสามเมืองได้รับทราบ