องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 สส.โกศล ปัทมะ นางสาวเฉลา กมลเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง นายจักรพงษ์ ช่างปลูก หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง นายสุรินทร


วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 สส.โกศล ปัทมะ นางสาวเฉลา กมลเพชร ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง นายจักรพงษ์ ช่างปลูก หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง นายสุรินทร์ ยะปะเต นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ร่วมออกไปสำรวจถนนเพื่อของบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านโนนสำราญ หมู่ 4 ตำบลสามเมือง - บ้านเมืองสูง ตำบลหนองตาดใหญ่ ระยะทางประมาณ 2000 เมตร