องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 21 กรกฎคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สามเมือง จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"


วันที่ 21 กรกฎคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สามเมือง จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล ใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"