องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 26 สิงหาคม 2564 อบต. สามเมือง ออกเยี่ยมให้กำลังใจมอบอาหารแห้งและน้ำดื่มไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยที่รักษาหายจากโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมและเ