องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 2 กันยายน 2564 อบต. สามเมือง ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบอาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่หายป่วยจากโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 จำนวน 1 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสีแ