องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 6 กันยายน 2564 อบต.สามเมือง ร่วมกับ ศปก. อำเภอสีดา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดชุดบูรณาการออกตรวจ เตือนแนะนำในมาตรการควบคุมการเผยแพร่ระบาดตามร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในเขตตำบลสามเมือง