องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 8 กันยายน 2564 อบต. สามเมือง จัดกิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุลูกน้ำยุงลายทั้งในบ้าน และบริเวณบ้าน ชุมชน ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"