องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 9 กันยายน 2564 อบต.สามเมืองจัดโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วัดบ้านโนนกอก