องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 7 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สามเมือง ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มผู้ทีมีความเสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จำนวน 14 ราย และ