องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นางภัทรธิชา เครือมา ท้องถิ่นอำเภอสีดา ออกตรวจเยี่ยม สถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ อาคารอเนกประสงค์ ภายในบริเวณ อบต.สามเมือง