องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ [ 9 ธ.ค. 2564 ]20
2 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 14 ส.ค. 2564 ]22
3 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 13 ส.ค. 2564 ]20
4 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ [ 10 ส.ค. 2564 ]20
5 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 4 ส.ค. 2564 ]20
6 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 3 ส.ค. 2564 ]20
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 23 ก.ค. 2564 ]20
8 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ [ 28 พ.ค. 2564 ]19
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1/2564 [ 21 พ.ค. 2564 ]25
10 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 13 พ.ค. 2564 ]21
 
หน้า 1|2|3|4