องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ปค.4 [ 21 ธ.ค. 2563 ]24
2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ปค.5 [ 21 ธ.ค. 2563 ]24
3 แบบ ปย.1 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 ก.ย. 2558 ]25
4 แบบ ปย.1 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 30 ก.ย. 2558 ]30
5 แบบ ปย.1 ส่วนโยธา [ 30 ก.ย. 2558 ]23
6 แบบ ปย.2 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 30 ก.ย. 2558 ]26
7 แบบ ปย.1 ส่วนสวัสดิการสังคม [ 30 ก.ย. 2558 ]23
8 แบบ ปย.2 ส่วนสวัสดิการสังคม [ 30 ก.ย. 2558 ]23
9 แบบ ปย.2 ส่วนโยธา [ 30 ก.ย. 2558 ]25
10 แบบ ปย.1 สำนักงานปลัด [ 29 ก.ย. 2558 ]25
 
หน้า 1|2