องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ในการจดทะเบียนพาณิชย์ 2563 [ 15 ต.ค. 2563 ]29
2 แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 1 ต.ค. 2563 ]20
3 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชา ในการจดทะเบียนพาณิชย์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๕๘ [ 30 ก.ย. 2558 ]58
4 ประกาศ เรืองการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ.2557 [ 30 ก.ย. 2558 ]50
5 ประกาศ เรืองการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน พ.ศ.2558 [ 30 ก.ย. 2558 ]52