องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรการให้รางวัลและลงโทษของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]7
2 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรการให้รางวัลและลงโทษของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 2561 [ 3 ต.ค. 2560 ]7
3 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง [ 12 ต.ค. 2558 ]7
4 ประกาศ อบต.สามเมือง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 12 ต.ค. 2558 ]7
5 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒๕๕๙ [ 12 ต.ค. 2558 ]7
6 ประมวลจริยธรรม ของราชการองคืการบริหารส่วนตำบลสาม้มือง พ.ศ.๒๕๕๙ [ 2 ต.ค. 2558 ]7