องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 23 ต.ค. 2563 ]1
2 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรการให้รางวัลและลงโทษของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]23
3 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรการให้รางวัลและลงโทษของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 2561 [ 3 ต.ค. 2560 ]20
4 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง [ 12 ต.ค. 2558 ]24
5 ประกาศ อบต.สามเมือง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 12 ต.ค. 2558 ]26
6 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒๕๕๙ [ 12 ต.ค. 2558 ]23
7 ประมวลจริยธรรม ของราชการองคืการบริหารส่วนตำบลสาม้มือง พ.ศ.๒๕๕๙ [ 2 ต.ค. 2558 ]22