องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ กา รปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2562 [ 12 พ.ย. 2561 ]7
2 แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]7
3 แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 พ.ย. 2560 ]7
4 คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]7
5 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ [ 11 ม.ค. 2560 ]7
6 คู่มือ การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 ม.ค. 2560 ]7
7 แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 8 ธ.ค. 2559 ]7
8 คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2560 [ 10 พ.ย. 2559 ]7