องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]1
2 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2564 [ 2 พ.ย. 2563 ]1
3 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]1
4 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]1
5 คู่มือ กา รปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2562 [ 12 พ.ย. 2561 ]25
6 แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]22
7 แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 พ.ย. 2560 ]19
8 คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]22
9 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ [ 11 ม.ค. 2560 ]22
10 คู่มือ การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 ม.ค. 2560 ]22
 
หน้า 1|2