องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ กา รปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2562 [ 12 พ.ย. 2561 ]153
2 แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ย. 2561 ]180
3 แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 30 พ.ย. 2560 ]137
4 คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2561 [ 9 พ.ย. 2560 ]153
5 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ [ 11 ม.ค. 2560 ]156
6 คู่มือ การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 5 ม.ค. 2560 ]172
7 แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 8 ธ.ค. 2559 ]164
8 คู่มือ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปี 2560 [ 10 พ.ย. 2559 ]169