องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]7
2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 21 ต.ค. 2562 ]7
3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านเศรษฐกิจ [ 21 ต.ค. 2562 ]7
4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านคุณภาพชีวิต [ 21 ต.ค. 2562 ]7
5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านสาธารณสุข [ 21 ต.ค. 2562 ]7
6 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านการศึกษาและการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 21 ต.ค. 2562 ]7
7 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านอื่น ๆ [ 21 ต.ค. 2562 ]7
8 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]7