องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 23 ต.ค. 2563 ]2
2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านเศรษฐกิจ [ 23 ต.ค. 2563 ]1
3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านคุณภาพชีวิต [ 23 ต.ค. 2563 ]2
4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านสาธารณสุข [ 23 ต.ค. 2563 ]1
5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 23 ต.ค. 2563 ]1
6 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านสิ่งแวดล้อม [ 23 ต.ค. 2563 ]1
7 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 23 ต.ค. 2563 ]1
8 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านอื่นๆ [ 23 ต.ค. 2563 ]1
9 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]20
10 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 21 ต.ค. 2562 ]21
 
หน้า 1|2