องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ เรื่อง การดำเนินการกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง พ.ศ. 2564 [ 28 พ.ค. 2564 ]25
2 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]45
3 ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]47
4 ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]49
5 ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]47
6 ค่าธรรมเนียม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 [ 20 ม.ค. 2563 ]48