องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 166 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายน้ำประปามิตรภาพ(สวนนายอุ่ม-ถนนมิตรภาพ)ม.6 [ 6 พ.ย. 2566 ]3
2 จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ลำห้วยยาง-หนองแมว หมู่ ๕ [ 9 ต.ค. 2566 ]18
3 จ้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แปลง เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ [ 9 ต.ค. 2566 ]15
4 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายปากทางบ้านโนนสมบูรณ์-วัดบ้านโนนกอก ม.6 [ 25 ก.ค. 2566 ]23
5 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านสามเมือง-บ้านตะคร้อ บ้านนายจิตรจำนง-หนองใหญ่ ม.10) [ 25 ก.ค. 2566 ]14
6 ประกาศจัดจ้างโครงการขยายถนน คสล.สายบ้านสามเมือง-บ้านตะคร้อ (โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง-หนองใหญ่)ม.1 [ 18 ก.ค. 2566 ]18
7 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเศรษฐกิจพอเพียง(นานางเชียง-ลำห้วยยาง) ม.5 [ 18 ก.ค. 2566 ]17
8 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองตะกุด(บ้านนายประจักร-หนองตะกุด) ม.9 [ 18 ก.ค. 2566 ]19
9 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลุ่งไก่ ม.3 [ 12 ก.ค. 2566 ]18
10 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านน้อย(บ้านนายสันติภาพ-นานายทวีศักดิ ดงหงษ์) ม.3 [ 12 ก.ค. 2566 ]18
11 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายลมโชย(แยกนานางสมพาน -นานางกึ้ง)ม.9 [ 12 ก.ค. 2566 ]13
12 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายนาเกลือ(ถนนลาดยาง-นานางอำนวย ม.2) [ 20 มิ.ย. 2566 ]23
13 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านแฝก-ลำห้วยยาง (จากบ้านนายประภาสถึงหลุ่งไก่ หมู่๓) [ 15 มิ.ย. 2566 ]26
14 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายคมพร ถึงสามแยกทางไปหนองโพธิ์ หมู่๔ [ 15 มิ.ย. 2566 ]24
15 ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางนภาพร-บ้านนายบุญส่ง หมู่๑ [ 15 มิ.ย. 2566 ]22
16 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนดิน สายนาเกลือ (ถนนลาดยาง-นานางอำนวย) หมู่ ๒ [ 15 มิ.ย. 2566 ]24
17 ประกาศโครงการวางท่อระบายน้ำจากสนามประปา-บ้านนางแมว หมู่ ๖ [ 15 มิ.ย. 2566 ]17
18 ประกาศจััดจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกท์สายบ้านแฝก ตำบลสามเมือง เชื่อมบ้านหนองเซียงโข่ ตำบลกุดจอก(ช่าวงถนนมิตรภาพ-โรงสีข้าวชุมชนบ้านโนนสำราญ) [ 10 เม.ย. 2566 ]28
19 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนดินจากนานายปาน-ถนนมิตรภาพ หมู่๖ [ 21 มี.ค. 2566 ]27
20 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9