องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]15
2 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]12
3 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]21
4 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 6 ก.ค. 2566 ]25
5 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]26
6 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]29
7 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]31
8 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]29
9 สรุปผลรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]35
10 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]34
11 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]30
12 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 4 พ.ย. 2565 ]30
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]79
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]88
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 [ 6 พ.ค. 2565 ]102
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]104
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]129
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 (สขร.) [ 8 ก.พ. 2565 ]131
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 (สขร) [ 7 ม.ค. 2565 ]134
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร) [ 13 ธ.ค. 2564 ]184
 
หน้า 1|2