องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
กองช่าง

 
 นายสุรินทร์ ยะปะเต
นายช่างโยธาชำนาญงาน  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.080-9143142
 
 
 
นายประยุทธ  พระเรียง
 
  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร.093-0547827