องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


-นายจักรพงษ์  ช่างปลูก-
หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.094-7456199
 


 -ว่าง-
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ