องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
E-service/บริการประชาชน

 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง


e-service
ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

e-service
ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ

e-service
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ/ขัดข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา

e-service
ขอกำลัง อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา

e-service
แบบฟอร์มแจ้งไฟฟ้า / ประปา สาธารณะขัดข้อง ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

e-service
แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ

e-service
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ