องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]11
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 20 เม.ย. 2566 ]39
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2566 ]36
4 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2566 ]32
5 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]44
6 รายงานผลการให้ความช่วยเหลือ การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]30
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 3 ต.ค. 2565 ]33
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการ ณ จุดบริการ ประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]26
9 รายงานการให้ความช่วยเหลือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ คูคันดินขาด หมู่ 3 [ 29 ก.ค. 2565 ]29
10 รายงานการให้ความช่วยเหลือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากเหตุวาตภัย หมู่ที่ 1 และ หมู่ 9 [ 29 เม.ย. 2565 ]28
11 ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]115
12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) (รายละเอียดโครงการ) [ 8 เม.ย. 2565 ]131
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]33
14 รายงานการให้ความช่วยเหลือการร้องเรียน/ร้องทุกข์ คอสะพานชำรุด หมู่ที่ 3 [ 10 มี.ค. 2565 ]25
15 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (รายละเอียดโครงการ) [ 27 ธ.ค. 2564 ]121
16 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปี 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]149
17 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 26 พ.ย. 2564 ]132
18 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านเศรษฐกิจ [ 26 พ.ย. 2564 ]128
19 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม [ 26 พ.ย. 2564 ]135
20 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านสาธารณสุข [ 26 พ.ย. 2564 ]129
 
หน้า 1|2