องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปค 5 [ 20 ก.พ. 2566 ]72
2 ปค 4 [ 20 ก.พ. 2566 ]96
3 ปค.1 [ 20 ก.พ. 2566 ]39
4 ปค 6 [ 20 ก.พ. 2566 ]43
5 ปค. 4 ประเมินความเสี่ยงสำนักกอง [ 2 ก.พ. 2566 ]57
6 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน ปี 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]80
7 บันทึกข้ออนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]74
8 รายละเอียดแผนปี66 [ 20 ต.ค. 2565 ]53
9 แผนการตรวจสอบภายใน ปี2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]58
10 รายงานผลการตรวจสอบปี2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]35
11 สรุปผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1/2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]53
12 สรุปผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2/2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]48
13 บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในปี2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]54
14 แบบ ปค. 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]127
15 แบบ ปค. 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]121
16 แผนการตรวจสอบภายใน ปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]45
17 รายละเอียดประกอบแผน ปี 65 [ 20 ต.ค. 2564 ]46
18 แผนการตรวจสอบภายในปี 65 [ 20 ต.ค. 2564 ]47
19 รายละเอียดประกอบแผนปี 65 [ 20 ต.ค. 2564 ]51
20 กฏบัตร 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]23
 
หน้า 1|2