องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2558 ]207
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2558 ]196
3 หนังสือมอบอำนาจ [ 12 ต.ค. 2558 ]216
4 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (แบบ ภ.ร.ด.2) [ 1 ต.ค. 2558 ]250
5 คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ) [ 1 ต.ค. 2558 ]198
6 แบบคำร้อง ขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2558 ]205
7 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ อภ.3) [ 1 ต.ค. 2558 ]339
8 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2558 ]191
9 เอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2558 ]216
10 หนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 ก.ย. 2558 ]221