องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 26 เม.ย. 2559 ]188
2 สวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น (กฎหมายค่าเช่าบ้านข้าราชการ) [ 16 ต.ค. 2558 ]222
3 มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง มกราคม ๒๕๕๙ [ 30 พ.ย. 542 ]190