องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
รายงานผลงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 24 ม.ค. 2565 ]196
2 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2563 [ 24 ม.ค. 2565 ]201
3 รายงานผลการปประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]160
4 รายงานผลการปประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ปี 2563 [ 13 ม.ค. 2563 ]151
5 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]279