องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 19 ธ.ค. 2566 ]16
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 20 เม.ย. 2566 ]49
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]51
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (รายละเอียดโครงการ) [ 27 ธ.ค. 2564 ]182
5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]164
6 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 26 พ.ย. 2564 ]158
7 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านเศรษฐกิจ [ 26 พ.ย. 2564 ]157
8 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านคุณภาพชีวิต [ 26 พ.ย. 2564 ]159
9 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านสาธารณสุข [ 26 พ.ย. 2564 ]205
10 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการศึกษา เทคโนโลยี จริยธรรม [ 26 พ.ย. 2564 ]155
11 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว [ 26 พ.ย. 2564 ]172
12 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 26 พ.ย. 2564 ]159
13 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านอื่นๆ [ 26 พ.ย. 2564 ]160
14 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]205
15 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 23 ต.ค. 2563 ]329
16 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านเศรษฐกิจ [ 23 ต.ค. 2563 ]214
17 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านคุณภาพชีวิต [ 23 ต.ค. 2563 ]199
18 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านสาธารณสุข [ 23 ต.ค. 2563 ]245
19 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 23 ต.ค. 2563 ]210
20 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านสิ่งแวดล้อม [ 23 ต.ค. 2563 ]202
21 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 23 ต.ค. 2563 ]251
22 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านอื่นๆ [ 23 ต.ค. 2563 ]183
23 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]199
24 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 21 ต.ค. 2562 ]269
25 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านเศรษฐกิจ [ 21 ต.ค. 2562 ]256
26 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านคุณภาพชีวิต [ 21 ต.ค. 2562 ]202
27 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านสาธารณสุข [ 21 ต.ค. 2562 ]207
28 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านการศึกษาและการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 21 ต.ค. 2562 ]202
29 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านอื่น ๆ [ 21 ต.ค. 2562 ]206
30 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]208