องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 20 เม.ย. 2566 ]32
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]34
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 (รายละเอียดโครงการ) [ 27 ธ.ค. 2564 ]166
4 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 พ.ย. 2564 ]145
5 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 26 พ.ย. 2564 ]144
6 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านเศรษฐกิจ [ 26 พ.ย. 2564 ]138
7 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านคุณภาพชีวิต [ 26 พ.ย. 2564 ]143
8 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านสาธารณสุข [ 26 พ.ย. 2564 ]189
9 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการศึกษา เทคโนโลยี จริยธรรม [ 26 พ.ย. 2564 ]141
10 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว [ 26 พ.ย. 2564 ]146
11 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี [ 26 พ.ย. 2564 ]147
12 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านอื่นๆ [ 26 พ.ย. 2564 ]145
13 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปี 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]184
14 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 23 ต.ค. 2563 ]303
15 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านเศรษฐกิจ [ 23 ต.ค. 2563 ]188
16 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านคุณภาพชีวิต [ 23 ต.ค. 2563 ]182
17 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านสาธารณสุข [ 23 ต.ค. 2563 ]229
18 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 23 ต.ค. 2563 ]196
19 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านสิ่งแวดล้อม [ 23 ต.ค. 2563 ]185
20 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 23 ต.ค. 2563 ]235
 
หน้า 1|2