องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 23 ต.ค. 2563 ]240
22 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านอื่นๆ [ 23 ต.ค. 2563 ]176
23 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]194
24 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน [ 21 ต.ค. 2562 ]260
25 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านเศรษฐกิจ [ 21 ต.ค. 2562 ]247
26 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านคุณภาพชีวิต [ 21 ต.ค. 2562 ]197
27 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านสาธารณสุข [ 21 ต.ค. 2562 ]200
28 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านการศึกษาและการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 21 ต.ค. 2562 ]195
29 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้านอื่น ๆ [ 21 ต.ค. 2562 ]201
30 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]201
 
|1หน้า 2