องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน การติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 19 ธ.ค. 2566 ]11
2 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]49
3 ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]120
4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) (รายละเอียดโครงการ) [ 8 เม.ย. 2565 ]121
5 แบบรายงานผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลแผน ประจำปี 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]156
6 ประกาศการรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) [ 27 ธ.ค. 2564 ]162
7 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (รายละเอียดโครงการ) [ 27 ธ.ค. 2564 ]136
8 การรายงานผลและติดตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]219
9 ปก [ 1 ต.ค. 2558 ]244
10 คำนำ [ 1 ต.ค. 2558 ]203
11 สารบัญ [ 1 ต.ค. 2558 ]199
12 ส่วนที่1 [ 1 ต.ค. 2558 ]215
13 ส่วนที่2 [ 1 ต.ค. 2558 ]201
14 ส่วนที่ 4 [ 1 ต.ค. 2558 ]196
15 ส่วนที่ 3 [ 1 ต.ค. 2558 ]205
16 ส่วนที่ 5 [ 1 ต.ค. 2558 ]202
17 ประกาศตามรัฐธรรมนูญ [ 1 ต.ค. 2558 ]193
18 ประกาศรายงานการประเมินผลแผน [ 1 ต.ค. 2558 ]186