องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]36
2 ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) [ 8 เม.ย. 2565 ]112
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) (รายละเอียดโครงการ) [ 8 เม.ย. 2565 ]109
4 แบบรายงานผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลแผน ประจำปี 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]145
5 ประกาศการรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) [ 27 ธ.ค. 2564 ]151
6 รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2564 (รายละเอียดโครงการ) [ 27 ธ.ค. 2564 ]124
7 การรายงานผลและติดตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ธ.ค. 2563 ]205
8 ปก [ 1 ต.ค. 2558 ]230
9 คำนำ [ 1 ต.ค. 2558 ]188
10 สารบัญ [ 1 ต.ค. 2558 ]189
11 ส่วนที่1 [ 1 ต.ค. 2558 ]199
12 ส่วนที่2 [ 1 ต.ค. 2558 ]182
13 ส่วนที่ 4 [ 1 ต.ค. 2558 ]183
14 ส่วนที่ 3 [ 1 ต.ค. 2558 ]183
15 ส่วนที่ 5 [ 1 ต.ค. 2558 ]191
16 ประกาศตามรัฐธรรมนูญ [ 1 ต.ค. 2558 ]181
17 ประกาศรายงานการประเมินผลแผน [ 1 ต.ค. 2558 ]170