องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2566 ]35
2 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2566 ]38
3 รายงานสรุปเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมอชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]43
4 การจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]41
5 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]38
6 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]36
7 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]31
8 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]29
9 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]30
10 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]42
11 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]32
12 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]34
13 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]32
14 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]31
15 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]36
16 ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) ประจำปี 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]36
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 3 ต.ค. 2565 ]40
18 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]33
19 การจัดกิจกรรม อบต.สัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 18 ก.พ. 2565 ]119
20 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]123
 
หน้า 1|2