องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]49
2 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]44
3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]45
4 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]54
5 การจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๕ [ 18 ก.พ. 2565 ]148
6 ประกาศมาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]145
7 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]152
8 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรักความสามัคคี ประจำปี 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]213
9 ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ [ 3 ต.ค. 2562 ]276
10 นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม [ 3 ต.ค. 2562 ]250