องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 [ 30 ส.ค. 2566 ]13
2 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 [ 8 ธ.ค. 2565 ]43
3 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 [ 25 พ.ย. 2565 ]30
4 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2 [ 9 ส.ค. 2565 ]35
5 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 [ 21 ก.ค. 2565 ]28
6 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 [ 21 ก.ค. 2565 ]37
7 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 [ 2 พ.ค. 2565 ]29
8 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 [ 25 เม.ย. 2565 ]28
9 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 5 ม.ค. 2565 ]30
10 ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]27
11 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 [ 4 ม.ค. 2565 ]35
12 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ครั้งแรก [ 30 ธ.ค. 2564 ]28
13 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 [ 10 ส.ค. 2564 ]32
14 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 [ 23 ก.ค. 2564 ]32
15 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 [ 22 ก.ค. 2564 ]26
16 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 [ 5 พ.ค. 2564 ]27
17 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 [ 21 เม.ย. 2564 ]28
18 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 [ 8 ก.พ. 2564 ]28
19 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 [ 25 ม.ค. 2564 ]27