องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พศ. 2567 ออกไปอีก สองเดือน รายละเอียดอื่น ๆตามแนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

ประกาศการขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สามเมือง