องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้ประชาชนและผู้เสียภาษีทราบถึงวิธีการ แนวทาง ขั้นตอน การยื่นคัดค้านและยื่นอุทรณ์การประเมินภาษีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จึงได้จัดทำสรุปขั้นตอนการดำเนินการในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามที่แนบมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

แจ้งประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติการคัดค้านและการอุทธรณ์การประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.สามเมือง