องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
ผลคะแนน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2566 ]27
2 รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.สามเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 เม.ย. 2566 ]28
3 รายงานผลคะแนน ITA ปี 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]82
4 รายงานคะแนนและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 5 ส.ค. 2565 ]56
5 รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ปี 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]119
6 รายงานคะแนนและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]173