องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
ผลสำรวจความพึ่งพอใจของประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]13
2 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 15 พ.ย. 2565 ]52
3 รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 พ.ย. 2565 ]54
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]43
5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปี 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]129
6 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]154
7 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปี 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]209
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]202
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนประจำปี 2562 [ 25 ต.ค. 2561 ]217