องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน [ 17 ต.ค. 2563 ]15
2 คู่มือสำหรับประชาชน [ 11 ต.ค. 2562 ]17
3 ประกาศ เรื่อง การใช้คู่มือประชาชน ตามามาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 21 ก.ค. 2558 ]50
4 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]49
5 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]52
6 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]51
7 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) [ 21 ก.ค. 2558 ]50
8 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]48
9 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการพาณิชย์)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]48
10 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]50
 
หน้า 1|2|3|4