องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษษยน - มิถุนายน 2564) [ 8 ก.ค. 2564 ]1
2 โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.สามเมือง [ 8 ก.ค. 2564 ]0
3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 [ 14 พ.ค. 2564 ]7
4 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ถสล.สายบ้านนายมานะ-บ้าน นายนพดล บ้านสามเมือง หมู่ ๑ [ 22 เม.ย. 2564 ]14
5 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากนานายสวัสดิ์-สนามประปา บ้านโนนกอก หมู่ ๕ [ 22 เม.ย. 2564 ]12
6 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางสมพร-นานายสมบูรณ์ เทียบกลาง บ้านโนนกอก หมู่ ๕ [ 22 เม.ย. 2564 ]12
7 ประกาศโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณสนามประปา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ ๖ [ 22 เม.ย. 2564 ]15
8 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 [ 23 มี.ค. 2564 ]23
9 ประกาศโครงการล้อมรั้วหนองเผนิกบ้านแฝก-บ้านโนนสำราญ หมู่ 3,4 [ 11 มี.ค. 2564 ]28
10 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากศาลปู่ตา-หนองจิก บ้านโนนเมือง หมู่ 2 [ 16 ก.พ. 2564 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11