องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 พ.ย. 2563 ]144
2 ประกาศก่อสร้างถนนคสล.จากสะพานบ้านตะคร้อ-บ้านนายวีระ เสลานอก ม.10 [ 9 ต.ค. 2563 ]26
3 ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนายจรัส-บ้านนายอำนาจ หมู่ที่ 1 [ 8 ต.ค. 2563 ]26
4 ประกาศโครงการปรับปรุงระบบประปาหนองใหญ่ ม.1 ม.2 ม.10 [ 8 ต.ค. 2563 ]25
5 ประกาศปรับปรุงระบบประปาด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสระโกรก บ้านสามเมือง ม.1 [ 8 ต.ค. 2563 ]27
6 ประกาศก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านนางมวลศิลป์-สี่แยกบ้านนางวงศ์มณี แคนสา ม.4 [ 8 ต.ค. 2563 ]20
7 ประกาศขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (บริเวณหนองเผนิก) หมู่ที่ 3 [ 8 ต.ค. 2563 ]21
8 ประกาศโครงการก่อสร้างระบบสูบส่งน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลักงงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 [ 7 ต.ค. 2563 ]24
9 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอรุณี-บ้านนายวิรัตน์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [ 7 ต.ค. 2563 ]20
10 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอน ถึง ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 9 [ 7 ต.ค. 2563 ]25
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10