องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศก่อสร้างถนนคสล.จากสะพานบ้านตะคร้อ-บ้านนายวีระ เสลานอก ม.10 [ 9 ต.ค. 2563 ]3
2 ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนายจรัส-บ้านนายอำนาจ หมู่ที่ 1 [ 8 ต.ค. 2563 ]6
3 ประกาศโครงการปรับปรุงระบบประปาหนองใหญ่ ม.1 ม.2 ม.10 [ 8 ต.ค. 2563 ]5
4 ประกาศปรับปรุงระบบประปาด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสระโกรก บ้านสามเมือง ม.1 [ 8 ต.ค. 2563 ]6
5 ประกาศก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านนางมวลศิลป์-สี่แยกบ้านนางวงศ์มณี แคนสา ม.4 [ 8 ต.ค. 2563 ]3
6 ประกาศขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (บริเวณหนองเผนิก) หมู่ที่ 3 [ 8 ต.ค. 2563 ]3
7 ประกาศโครงการก่อสร้างระบบสูบส่งน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลักงงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 [ 7 ต.ค. 2563 ]2
8 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอรุณี-บ้านนายวิรัตน์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [ 7 ต.ค. 2563 ]4
9 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอน ถึง ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่บ้านตะกุดขอน หมู่ที่ 9 [ 7 ต.ค. 2563 ]5
10 ประกาศโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนกอก หมู่ที่ 5 [ 28 ก.ย. 2563 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9