องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ [ 20 ธ.ค. 2559 ]282
2 โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๑๐ [ 20 ธ.ค. 2559 ]265
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านแฝก - โนนสำราญ [ 27 ก.ย. 2559 ]288
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง [ 27 ก.ย. 2559 ]286
5 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแฝก - โนนสำราญ [ 27 ก.ย. 2559 ]286
6 โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนประจำปีในเขต อบต.สามเมือง [ 23 ส.ค. 2559 ]263
7 โครงการขุดลอกสระหนองแมวบ้านโนนกอก หมู่ ๕ [ 11 ส.ค. 2559 ]262
8 โครงการขุดลอกฝายน้ำล้นบ้านแฝก หมู่ ๓ [ 11 ส.ค. 2559 ]267
9 โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา (เปลี่ยนท่อเมน) หมู่ ๔ บ้านโนนสำราญ [ 29 ก.ค. 2559 ]274
10 โครงการซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้านและท่อประปา หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสมบูรณ์ [ 27 ก.ค. 2559 ]280
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11