องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการขุดลอกคลองดิน สายจากหนองโพธิ์ – สี่แยกบ้านนายสมพงษ์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๔ [ 25 ก.ค. 2559 ]290
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายโอภาส - บ้านนางวรรณี บ้านแฝก หมู่ที่ ๓ [ 27 มิ.ย. 2559 ]491
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจังกร - บ้านนางบุญทัน บ้านแฝก หมู่ที่ ๓ [ 27 มิ.ย. 2559 ]277
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยาง บ้านตะกุดขอน หมู่ ๙ [ 10 มิ.ย. 2559 ]295
5 ประชาสัมธ์พันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยยาง บ้านตะคร้อ หมู่ ๑๐ [ 10 มิ.ย. 2559 ]283
6 การขายทอดตลาดพัสดุ – ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 25 มี.ค. 2559 ]346
7 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านโนนสำราญ [ 22 ต.ค. 2558 ]310
8 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย บ้านโนนสำราญ [ 7 ต.ค. 2558 ]87
9 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย บ้านโนนสำราญ [ 7 ต.ค. 2558 ]500
10 การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]5
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11