องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอน ถึง ถนนลาดยางสายสีดา-บัวใหญ่ บ้านตะกุดขอน หมู่ 9 [ 16 ก.พ. 2564 ]29
2 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 พ.ย. 2563 ]189
3 ประกาศก่อสร้างถนนคสล.จากสะพานบ้านตะคร้อ-บ้านนายวีระ เสลานอก ม.10 [ 9 ต.ค. 2563 ]66
4 ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนายจรัส-บ้านนายอำนาจ หมู่ที่ 1 [ 8 ต.ค. 2563 ]71
5 ประกาศโครงการปรับปรุงระบบประปาหนองใหญ่ ม.1 ม.2 ม.10 [ 8 ต.ค. 2563 ]66
6 ประกาศปรับปรุงระบบประปาด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสระโกรก บ้านสามเมือง ม.1 [ 8 ต.ค. 2563 ]71
7 ประกาศก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านนางมวลศิลป์-สี่แยกบ้านนางวงศ์มณี แคนสา ม.4 [ 8 ต.ค. 2563 ]60
8 ประกาศขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (บริเวณหนองเผนิก) หมู่ที่ 3 [ 8 ต.ค. 2563 ]63
9 ประกาศโครงการก่อสร้างระบบสูบส่งน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลักงงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 6 [ 7 ต.ค. 2563 ]66
10 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอรุณี-บ้านนายวิรัตน์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 [ 7 ต.ค. 2563 ]65
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11