องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายบ่อพัก) จากบ้านนางหวด ยะปะตัง ถึงบ้านนางหลาย หมู่ 4 [ 12 ธ.ค. 2562 ]129
2 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 [ 12 ธ.ค. 2562 ]121
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอนถึงถนนลาดยางสาย (สีดา-บัวใหญ่) หมู่ที่ 9 [ 12 ธ.ค. 2562 ]131
4 เปิดเผยรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด 30 กันยายน 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]142
5 แผนการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]135
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัสติก(Para-sphaltic Concrete) สายทางบ้านแฝก-บ้านหนองเชียงโข่ (ช่วงบ้านโนนเมือง-บ้านสามเมือง) [ 20 มิ.ย. 2562 ]163
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัสติก(Para-sphaltic Concrete) สายทางบ้านแฝก-บ้านหนองเชียงโข่ (ช่วงบ้านโนนเมือง-บ้านสามเมือง) [ 12 มิ.ย. 2562 ]180
8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย รร.วัดบ้านสามเมือง-หนองใหญ่ หมู่.1,หมู่.2,หมู่.10 [ 29 มิ.ย. 2561 ]265
9 ประกาศราคากลาง โครงการล้อมรั้วรอบหนองเผนิก บ้านแฝก-โนนสำราญ หมู่3,หมู่4 [ 29 มิ.ย. 2561 ]252
10 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ 3,4 หมู่ที่ 3 [ 28 มี.ค. 2561 ]277
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11