องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5 [ 28 มี.ค. 2561 ]249
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะคร้อ-บ้านสามเมือง หมู่ที่ ๑๐ [ 27 มี.ค. 2561 ]259
3 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงเรียนวัดบ้านสามเมือง – หนองใหญ่ หมู่ที่ ๑ [ 27 มี.ค. 2561 ]251
4 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูบ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ [ 27 มี.ค. 2561 ]256
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสิทธิชัย-แยกบ้านนายหมายอินทร์ หมู่ที่ ๖ [ 20 ก.พ. 2561 ]264
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสี่แยกบ้านนายสมพงษ์-หนองโพธิ์ หมู่ ๔ [ 15 ก.พ. 2561 ]260
7 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานางสมพงษ์ถึงถนนลาดยางสาย สีดา-บัวใหญ่ หมู่ที่ ๙ [ 15 ก.พ. 2561 ]263
8 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ การเกษตร (จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แบบลากจูง) [ 21 ธ.ค. 2560 ]268
9 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำข้ามถนน บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 2 [ 24 พ.ย. 2560 ]267
10 ประกาศราคากลาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง(ซ่อมแซมคูคันดินฝายหลุงไก่-บ้านแฝก หมู่ที่3) [ 24 พ.ย. 2560 ]268
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11