องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากปะปาถึงนานางปราณี แพรวกิ่ง หมู่ที่ ๕ [ 28 มี.ค. 2560 ]273
2 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการล้อมรั้วศาลา SML พร้อมประตู หมู่ที่ ๒ [ 16 มี.ค. 2560 ]243
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากอีสานเขียว ถึงบ้านโคกเพ็ด ตำบลกุดจอก [ 16 มี.ค. 2560 ]272
4 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอรุณี - บ้านนายวิรัตน์ หมู่ที่ ๖ [ 16 มี.ค. 2560 ]256
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านแดงน้อย (ช่วงต่อ) หมู่ที่ ๓ [ 7 ก.พ. 2560 ]272
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกวัดป่า ถึงแยกหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๔ [ 7 ก.พ. 2560 ]242
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอน เชื่อม(ถนนสายสีดา-บัวใหญ่) หมู่ที่ ๙ [ 7 ก.พ. 2560 ]291
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตะคร้อ – บ้านสามเมือง หมู่ที่ ๑๐ [ 7 ก.พ. 2560 ]280
9 โครงการซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยยาง (หลุ่งไก่) บ้านแฝก หมู่ 3 [ 20 ธ.ค. 2559 ]260
10 โครงการซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยยาง (ฝายน้ำล้น) หมู่ที่ ๓ [ 20 ธ.ค. 2559 ]277
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11